Wyniki postępowania przetargowego

Milo nam Państwa poinformować, że nasz firma w wyniku wygranego przetargu ogłoszonego przez Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie zajmie się realizacją projektu pn.: „Program Funkcjonalno-Użytkowy dla Pełnego Wdrożenia RIS Granicznego i Dolnego Odcinka Odry”.

Akademia Morska w Gdyni
Centrum Techniki Morskiej
Akademia Marynarki Wojennej
Urząd Morski w Gdyni
Przemysłowy Instytut Telekomunikacji
SPORTIS S.A.