Wykonane prace

Wykaz wybranych prac Marine Technology sp. z o.o.

 • Projekt techniczny systemu Smart Buoy (SMB) zgodnie z założeniami projektu koncepcyjnego pn. Efficient, Safe and Sustainable Trafic at Sea – EfficienSea 2.
 • Badanie sygnału wizyjnego radaru FMCW pod kątem możliwości jego wykorzystania w procesie fuzji informacji. Zamawiający: Akademia Morska w Gdyni.
 • Opracowanie algorytmów funkcji ARPA (Automatic Radar Plotting Aids) i manewrowania względnego dla systemu ARPA produkowanego przez Przemysłowy Instytut Telekomunikacji (PIT).
 • Opracowanie algorytmów i oprogramowania manewrowania taktycznego okrętów. Efekty pracy zostały wdrożone w systemie dowodzenia okrętów Marynarki Wojennej produkowanym przez Centrum Techniki Morskiej (CTM).
 • Opracowanie algorytmów śledzenia obiektów wdrożonych w produkowanym przez Przemysłowy Instytut Telekomunikacji (PIT) Cichym Radarze Morskim.
 • Opracowanie analizy nawigacyjnej w zakresie rozbudowy portu żeglarskiego we Fromborku. Praca wykonana na zlecenie pracowni architektonicznej w Gdańsku.
 • Opracowanie analizy żeglugowo - nawigacyjnej w zakresie budowy przystani śródlądowych w Drewnicy i Rybinie. Praca wykonana na zlecenie pracowni architektonicznej w Gdańsku.
 • Opracowanie i wdrożenie interfejsu operatora cichego radaru morskiego. Zamawiający: PIT.
 • Opracowanie i wdrożenie w Akademii Marynarki Wojennej rejestratora sygnałów radarowych.
 • Opracowanie koncepcji algorytmów oprogramowania realizującego składanie informacji o cechach radarowych kilku różnych radarów impulsowych i na falę ciągłą. Zamawiający: Akademia Morska w Gdyni.
 • Opracowanie projektu ujednolicenia technicznego i funkcjonalnego stacji bazowych na wybrzeżu zachodnim w systemie AIS-PL. Zamawiający: Urząd Morski w Gdyni.
 • Opracowanie warstw tematycznych elektronicznej mapy nawigacyjnej wybranego fragmentu portu Gdynia. Zamawiający: MGGP Aero Sp. z o.o.
 • Opracowanie warunków modernizacji infrastruktury Stacji Nautycznej Dziwnów, w aspekcie funkcji stacji brzegowej systemu DGPS-PL w projekcie Krajowy System Bezpieczeństwa Morskiego-I. Zamawiający: Urząd Morski w Gdyni.
 • Opracowanie założeń i oprogramowania rejestracji danych sondażowych. Zamawiający: ShipFox Sc.
 • Projekt ustanowienia morskiego systemu różnicowego RTK na wybrzeżu zachodnim RP w ramach projektu KSBM. Zamawiający: Urząd Morski w Gdyni.
 • Wielokrotne pomiary batymetryczne akwenów portowych, śródlądowych i morskich wód wewnętrznych we współpracy z firmą HYDRO-IN.
 • Wszechstronne badania systemu nawigacji i kierowania uzbrojeniem okrętów MW. Zamawiający: Centrum Techniki Morskiej.
 • Wykonanie i uruchomienie oprogramowania sterującego ruchem bezzałogowej platformy nawodnej w wypadku utraty łączności ze stanowiskiem dowodzenia oraz przeprowadzenie testów oprogramowania w warunkach laboratoryjnych. Zamawiający: SPORTIS S.A.
 • Wykonanie projektu modelu laboratoryjnego systemu dynamicznego pozycjonowania metodami porównawczym wdrożonego w AMW w Gdyni.
Projekt techniczny systemu Smart Buoy (SMB) zgodnie z założeniami projektu koncepcyjnego pn. Efficient, Safe and Sustainable Trafic at Sea – EfficienSea 2
Program Funkcjonalno-Użytkowy dla Pełnego Wdrożenia RIS Granicznego i Dolnego Odcinka Odry
Wykonanie i uruchomienie oprogramowania sterującego ruchem bezzałogowej platformy nawodnej w wypadku utraty łączności ze stanowiskiem dowodzenia oraz przeprowadzenie testów oprogramowania w warunkach laboratoryjnych
Ustawienie morskiego systemu róźniocowego RTK na wybrzeżu zachodnim RP w ramach projektu KSBM
Ujednolicenie techniczne i funkcjonalne stacji bazowych na wybrzeżu zachodnim w systemie AIS-PL
Warunki modernizacji infrastruktury Stacji Nautycznej Dziwnów
ZIIP
Akademia Morska w Gdyni
Centrum Techniki Morskiej
Akademia Marynarki Wojennej
Urząd Morski w Gdyni
Przemysłowy Instytut Telekomunikacji
SPORTIS S.A.