System Smart Buoy

Nasza firma wykonała „ Projekt techniczny systemu Smart Buoy (SMB) zgodnie z założeniami projektu koncepcyjnego pn. Efficient, Safe and Sustainable Traffic at Sea - EfficientSea2” realizowany  przez UMG w programie Horizon 2020.

Projekt został zrealizowany na zlecenie Urzędu Morskiego w Gdyni i został zakończony 04.07.2016r.

Akademia Morska w Gdyni
Centrum Techniki Morskiej
Akademia Marynarki Wojennej
Urząd Morski w Gdyni
Przemysłowy Instytut Telekomunikacji
SPORTIS S.A.