Seminarium HYPACK 2018

W dniach 22-24.10.2018 na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska PG odbyło się doroczne międzynarodowe Seminarium HYPACK. W seminarium wzięło udział 51 osób. Wśród uczestników była grupa 19 studentów WILiŚ, 13 osobowa grupa pracowników i studentów z Akademii Morskiej ze Szczecina, pracownicy Zarządu Portu Gdańsk, Urzędu Morskiego w Gdyni i Szczecinie oraz uczestnicy z Niemiec, Rumunii i Serbii. Seminarium zakończyło się oklaskami ze strony uczestników. Wszyscy uczestnicy otrzymali certyfikaty uczestnictwa firmy Hypack.. Seminarium obejmowało cały proces prac hydrograficznych od przygotowania i planowania prac pomiarowych, poprzez obróbkę i filtrację danych do tworzenia planów batymetrycznych akwenów, mozaik sonarowych oraz elektronicznych map nawigacyjnych. Seminarium prowadzone było w języku angielskim. 

Seminarium HYPACK 2018
Seminarium HYPACK 2018
Seminarium HYPACK 2018
Seminarium HYPACK 2018
Seminarium HYPACK 2018
Akademia Morska w Gdyni
Centrum Techniki Morskiej
Akademia Marynarki Wojennej
Urząd Morski w Gdyni
Przemysłowy Instytut Telekomunikacji
SPORTIS S.A.