RIS

RIS (River Information Services) jest to system, który ma na celu poprawę bezpieczeństwa żeglugi oraz usprawnienie transportu wodnego na rzekach śródlądowych.

W Polsce system objął swoim zasięgiem 97,3 km dróg wodnych na dolnym odcinku Odry od Ognicy do Szczecina, wraz z Odrą Wschodnią, Odrą Zachodnią, jeziorem Dąbie oraz pozostałymi drogami szczecińskiego węzła wodnego.

Pilotażowe wdrożenie systemu RIS dla dolnej Odry zostało uruchomione w grudniu 2013 roku. W związku z sukcesem jakim okazało się pilotażowe wdrożenie Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie zlecił wykonanie dokumentacji stanowiącej podstawę dla pełnego wdrożenia RIS granicznego.

Konsorcjum firm Marine Technology Sp. z o.o. i Lemtech Consulting Sp. z o.o. opracowało Program Funkcjonalno – Użytkowy, który dostępny jest tutaj:

http://szczecin.uzs.gov.pl/news_108_program_funkcjonalno_ndash_uzytkowy_pelnego_wdrozenia_ris_granicznego_i_dolnego_odcinka_odry.htm

Koncepcja zaprezentowana w PFU zakłada:

  • zwiększenie zasięgu terytorialnego systemu RIS,
  • rozbudowę istniejącej sieci sensorów (poza siecią radarów),
  • zapewnienie pełnego pokrycia obszaru RIS systemami AIS, DGPS oraz VHF,
  • rozbudowę systemu obserwacji wizyjnej,
  • instalacje wodowskazów na każdym moście w obszarze RIS (zwykle zdublowane),
  • rozbudowę istniejącej sieci transmisji danych,
  • budowę nowej części sieci transmisji danych,
  • budowę nowej siedziby Centrum RIS.

Program Funkcjonalno-Użytkowy
Pełen zasięg RIS
Struktura RIS
Akademia Morska w Gdyni
Centrum Techniki Morskiej
Akademia Marynarki Wojennej
Urząd Morski w Gdyni
Przemysłowy Instytut Telekomunikacji
SPORTIS S.A.