Oferta

Firma Marine Technology oferuje Państwu wykonanie prac naukowo-badawczych w zakresie szeroko rozumianej hydrografii oraz geoinformatyki. Wykonujemy również dokumentacje projektowe.

W dziedzinie hydrografii oferujemy:

  • Opracowanie komórek elektronicznych map nawigacyjnych dla żeglugi śródlądowej w oprogramowaniu Caris S-57 Composer,
  • Wykonanie pomiarów batymetrycznych oraz sonarowych (posiadamy uprawnienia zawodowe hydrografa kat. A.)

Zebrane dane opracowujemy w oprogramowaniu Caris oraz Hypack, zajmujemy się:

- wykonaniem planszetów,

- szczegółową analizą zebranych danych,

- interpretacją obrazów sonarowych oraz tworzeniem mozaik,

- wykonaniem niezbędnej dokumentacji,

- wykonaniem numerycznych modeli dna.

W dziedzinie geoinformatyki oferujemy:

  • Wykonanie modeli NMT, NMPT,
  • Wizualizacje 3D,
  • Analizy przestrzenne,
  • Weryfikacje ortofotomapy.

Do opracowania danych wykorzystujemy oprogramowanie ArcGIS.

Nasza firma oferuje także wykonanie:

  • Analiz,
  • Ekspertyz,
  • Studiów wykonalności,
  • Programów funkcjonalno-użytkowych.

Oferujemy Państwu rozwiązania na najwyższym poziomie eksperckim i innowacyjnym.

Planszet
Obraz sonarowy
Model 3D
Mapa 3D
Komórka IENC
Akademia Morska w Gdyni
Centrum Techniki Morskiej
Akademia Marynarki Wojennej
Urząd Morski w Gdyni
Przemysłowy Instytut Telekomunikacji
SPORTIS S.A.