Nagroda Gospodarcza Prezydenta Miasta Szczecin

Firma Marine Technology Sp. z o.o. uzyskała nominację do tegorocznej Nagrody Gospodarczej Prezydenta Miasta Szczecin.

Akademia Morska w Gdyni
Centrum Techniki Morskiej
Akademia Marynarki Wojennej
Urząd Morski w Gdyni
Przemysłowy Instytut Telekomunikacji
SPORTIS S.A.