MOBINAV

Opracowanie systemu mobilnej nawigacji śródlądowej stanowi główny cel projektu badawczego „Mobilna Nawigacja Śródlądowa”, finansowanego przez NCBiR w ramach programu LIDER. System, na wzór systemów nawigacji samochodowej, ma w sposób kompleksowy dostarczyć potrzebnych informacji o obszarach śródlądowych użytkownikowi końcowemu, którym jest turysta uprawiający żeglugę rekreacyjną. Jako główny cel naukowy postawiono sobie opracowanie metod przetwarzania danych przestrzennych dla potrzeb mobilnej prezentacji kartograficznej i efektywnej nawigacji na drogach śródlądowych. Celem praktycznym jest opracowanie systemu MOBINAV, który ma być rozwinięciem koncepcji nawigacji samochodowej na obszar żeglugi śródlądowej. Docelowo system będzie składać się z aplikacji zainstalowanej na urządzeniu mobilnym (dalej nazywanej aplikacją mobilną) i stacjonarnego serwera. Dodatkowym źródłem danych dynamicznych mogą być sensory w urządzeniu mobilnym lub też zewnętrzne sensory statkowe, np. odbiorniki GNSS (ang. Global Navigation Satellite System) czy transponder lub odbiornik AIS (ang. Automatic Identification System). Zakłada się, że w MOBINAV możliwe będzie także wykorzystanie informacji pochodzących od usługodawców zewnętrznych takich jak np. RIS (ang. River Information System), czy dostawcy serwisów typu WMS (ang. Web Map Service). Osiągnięcie pełnej funkcjonalności systemu będzie wymagało dostępu do sieci internetowej bezpośrednio z urządzenia (zwykle za pomocą sieci telefonii komórkowej), niemniej jednak podstawowe funkcje będą dostępne także w trybie off-line. 

Z punktu widzenia użytkownika końcowego opisywany system może być utożsamiany z aplikacją na urządzeniu mobilnym, w rzeczywistości jego zakres jest jednak dużo szerszy, a jego budowa obejmuje szereg problemów do rozwiązania związanych z przetwarzaniem danych przestrzennych. Zasadnicze komponenty systemu to moduł zarządzania danymi, moduł analiz przestrzennych oraz moduł prezentacji kartograficznej. Moduł zarządzania danymi pozwala na integrację danych z baz źródłowych oraz opracowanie ich w formie odpowiedniej dla MOBINAV. W celu efektywnego zarządzania danymi zaproponowano własny format MODEF, bazujący na GML, w którym przechowywane są wyselekcjonowane i zintegrowane dane źródłowe . 

Jednym z kluczowych elementów budowy mobilnego systemu nawigacji jest model prezentacji informacji przestrzennej, który w bezpośredni sposób ma wpływ na percepcję produktów informacyjnych przez użytkownika. W ramach projektu opracowano model mobilnej prezentacji kartograficznej, bazując na literaturze naukowej. Opracowano także autorskie narzędzie do  budowy tego modelu, bazujące na technologii Qgis. 

W ramach prezentacji zakłada się możliwość personalizacji wyglądu ekranu przez użytkownika. Poniżej przedstawione dwie prezentacje opracowane dla użytkownika w różnych schematach kolorów.

W chwili obecnej trwają prace nad budową demonstratora technologii – implementowane sa opracowane modele oraz metody.

Postępy prac można śledzić na stronie projektu: http://www.mobinav.pl/

Do pobrania

MOBINAV
Ogólna architektura systemu
Założenia przepływu danych w systemie MOBINAV
Prezentacja danych
Akademia Morska w Gdyni
Centrum Techniki Morskiej
Akademia Marynarki Wojennej
Urząd Morski w Gdyni
Przemysłowy Instytut Telekomunikacji
SPORTIS S.A.