Manewry jednostek bezzałogowych w Porcie Gdynia

31 października HydroDron brał udział w manerwach jednostek bezzałogowych w Porcie Gdynia. Celem przeprowadzenia testów było zbadanie zależności między jednostkami bezzałogowymi oraz ich współdziałanie z elementami infrastruktury portowej. 

Więcej informacji na portalu Gospodarka morska: https://www.gospodarkamorska.pl/Porty,Transport/manewry-jednostek-bezzalogowych-w-porcie-gdynia.html

Filmy

Akademia Morska w Gdyni
Centrum Techniki Morskiej
Akademia Marynarki Wojennej
Urząd Morski w Gdyni
Przemysłowy Instytut Telekomunikacji
SPORTIS S.A.