Hypack 2018

Już jest dostępna nowa wersja oprogramowania Hypack. Hypack 2018 został rozszerzony o wiele nowych funkcji i ulepszeń. Przy dokonywaniu zmian, w dużej mierze wzięto pod uwagę sugestie i potrzeby klientów. Więcej w zakładce Hypack.

Akademia Morska w Gdyni
Centrum Techniki Morskiej
Akademia Marynarki Wojennej
Urząd Morski w Gdyni
Przemysłowy Instytut Telekomunikacji
SPORTIS S.A.