HydroDron w mediach

Coraz częściej na portalach internetowych można przeczytać artykuły poświęcone platformie HydroDron, w których m.in. cytowane są wypowiedzi prof. Andrzeja Statecznego. Ponadto informacje o jednostce pojawiły się w Kronice (TVP3 Szczecin) oraz w Teleexpressie (TVP1).

Projekt pn. "Opracowanie autonomicznej/zdalnie sterowanej pływającej platformy dedykowanej pomiarom hydrograficznym na akwenach ograniczonych." realizowany jest w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: INNOSBZ.

Akademia Morska w Gdyni
Centrum Techniki Morskiej
Akademia Marynarki Wojennej
Urząd Morski w Gdyni
Przemysłowy Instytut Telekomunikacji
SPORTIS S.A.