HydroDron już pływa!

W tym roku zespół Marine Technology przeprowadził pierwsze testy autonomicznej/zdalnie sterowanej platformy HydroDron na wodzie. Prace przebiegły zgodnie z planem, a efekty można zobaczyć na poniższym filmie. 

Projekt pn. "Opracowanie autonomicznej/zdalnie sterowanej pływającej platformy dedykowanej pomiarom hydrograficznym na akwenach ograniczonych." realizowany jest w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: INNOSBZ.

Akademia Morska w Gdyni
Centrum Techniki Morskiej
Akademia Marynarki Wojennej
Urząd Morski w Gdyni
Przemysłowy Instytut Telekomunikacji
SPORTIS S.A.