Zjazd Hydrografów – 17.11.2017 r.

W dniu 17 listopada odbył się w Gdyni Zjazd Członków Stowarzyszenia Hydrografów Morskich RP podczas, którego prof. Andrzej Stateczny wystąpił z prezentacją pt. Opracowanie autonomicznej/ zdalnie sterowanej pływającej platformy dedykowanej pomiarom hydrograficznym na akwenach ograniczonych. Zaprezentował wyposażenie hydrograficzne i potencjał badawczy jednostki oraz zapoznał członków stowarzyszenia z podstawowymi urządzeniami pomiarowymi jakie zostaną zamontowane na hydrodronie w ramach projektu realizowanego przez Marine Technology. Wśród nich znalazła się echosonda wielowiązkową, powierzchniowy czujnik prędkości dźwięku, miernik pionowego rozkładu prędkości dźwięku w wodzie oraz specjalny laptop do zastosowań morskich.

Akademia Morska w Gdyni
Centrum Techniki Morskiej
Akademia Marynarki Wojennej
Urząd Morski w Gdyni
Przemysłowy Instytut Telekomunikacji
SPORTIS S.A.